BLOG

Artykuł główny

Instalacja certyfikatów SSL na serwerach webowych Certyfikaty SSL są niezbędne do bezpiecznej obsługi każdego serwera webowego. Szyfrowanie połączenia SSL jest w stanie zapewnić poufność danych przesyłanych pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem, a także potwierdzić tożsamość właściciela certyfikatu. Instalacja certyfikatów SSL w serwerach Linuxowych nie należy do najłatwiejszych czynności, ale warto to zrobić, ponieważ zapewnia ona bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dodatkowo, certyfikaty SSL mogą być wymagane do bezpiecznej obsługi serwisów i aplikacji internetowych. Aby zainstalować certyfikat SSL na serwerze Linuxowym, należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Jeżeli korzystamy z dystrybucji Debian lub Ubuntu, to uprawnienia te możemy uzyskać, klikając w menu Start w polu wyszukiwania polecenie "Uruchom" i wpisując polecenie "oceniać". Następnie klikamy na odpowiednią aplikację (np. "Edytor tekstu") i z menu kontekstowego wybieramy pozycję "Właściwości". W nowo otwartym oknie klikamy na zakładkę "Zgodność" i w polu "Uprawnienia" zaznaczamy opcję "Wyświetlaj mi polecenia sterujące". Kolejny krok to pobranie odpowiedniego certyfikatu SSL od wybranego dostawcy. W tym celu należy przejść na stronę internetową dostawcy i wyszukać odpowiednią sekcję lub podsekcję (np. "Certyfikaty SSL"). Następnie należy pobrać plik z certyfikatem (np. "Cert.pem"). Po pobraniu pliku z certyfikatem SSL należy go zapisać na komputerze. Następnie należy otworzyć konsolę terminala (uruchomienie konsoli odbywa się poprzez wpisanie w oknie wyszukiwania "konsola" i kliknięcie na odpowiednią aplikację) i wpisać następujące polecenia: cd /etc/ssl/certs sudo openssl x509 -req -days 365 -in Cert.pem -signkey Cert.pem -out Cert.pem Komenda "sudo" pozwala na wykonanie polecenia z uprawnieniami administratora, natomiast parametr "-days 365" określa ilość dni, przez które certyfikat SSL będzie ważny. Po wykonaniu tych poleceń, certyfikat SSL zostanie automatycznie zainstalowany na serwerze. Aby sprawdzić czy certyfikat SSL został prawidłowo zainstalowany, nale

Zajawki artykułów

Cloud computing oznacza wykorzystanie zasobów obliczeniowych dostępnych zdalnie, czyli poza loka...

czytaj dalej

Czym jest backup danych? Backup danych to kopiowanie istotnych plików lub folderów na inny noś...

czytaj dalej

Instalacja certyfikatów SSL na serwerach webowych Certyfikaty SSL są niezbędne do bezpiecznej ...

czytaj dalej

Serwery VPS cieszą się coraz większą popularnością. Wynika to z ich wielu zalet, takich jak ...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa to integralny element zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jego celem j...

czytaj dalej

hosting w chmurze

Cloud Hosting oznacza przechowywanie danych i aplikacji na zewnętrznych se...

czytaj dalej

Testy penetracyjne, popularnie zwane atakiem penetracyjnym, to procedura mająca na celu zdobycie ...

czytaj dalej

Serwer VPS to rozwiązanie, które zachwala wybór serwerów dedykowanych. Jest to przede wszystki...

czytaj dalej

Serwerami VPS (ang.Virtual Private Server) często określa się usługi świadczone przez dostaw...

czytaj dalej

Cloud computing (ang. "komputer w chmurze") – rodzaj modelu informatycznego, który polega na ś...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego to proces polegający na zainstalowaniu na serwerze odpowiedni...

czytaj dalej

Kradzież danych, cyberprzestępczość, zagrożenie dla biznesu - to trzy najważniejsze hasła...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
vpsprestashop.pl windowsadmin.pl windowsserwer.pl vpswp.pl monitoringsoftware.pl testy penetracyjne