BLOG

Artykuł główny

Audyt bezpieczeństwa to integralny element zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jego celem jest określenie stopnia zabezpieczenia systemów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, usuwaniem danych lub wykorzystywaniem ich w celach niezgodnych z przeznaczeniem. Przeprowadzony audyt bezpieczeństwa pozwala na ocenę ryzyka związanego z prowadzoną działalnością oraz na określenie środków ochronnych, które należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko. Audyt bezpieczeństwa informacji nie powinien być traktowany jako zadanie, którego wykonanie zakończy się raportem zawierającym listę uwag i rekomendacji. Jest on procesem ciągłym, którego efektem powinna być poprawa bezpieczeństwa informacji oraz zwiększenie efektywności zarządzania bezpieczeństwem. W trakcie audytu bezpieczeństwa informacji należy ocenić: - zabezpieczenia fizyczne, - zabezpieczenia logiczne, - ochronę antywirusową, - środki zapobiegające utracie danych, - systemy monitoringu, - procedury postępowania w przypadku incydentów.

Zajawki artykułów

Cloud computing oznacza wykorzystanie zasobów obliczeniowych dostępnych zdalnie, czyli poza loka...

czytaj dalej

Czym jest backup danych? Backup danych to kopiowanie istotnych plików lub folderów na inny noś...

czytaj dalej

Instalacja certyfikatów SSL na serwerach webowych Certyfikaty SSL są niezbędne do bezpiecznej ...

czytaj dalej

Serwery VPS cieszą się coraz większą popularnością. Wynika to z ich wielu zalet, takich jak ...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa to integralny element zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jego celem j...

czytaj dalej

hosting w chmurze

Cloud Hosting oznacza przechowywanie danych i aplikacji na zewnętrznych se...

czytaj dalej

Testy penetracyjne, popularnie zwane atakiem penetracyjnym, to procedura mająca na celu zdobycie ...

czytaj dalej

Serwer VPS to rozwiązanie, które zachwala wybór serwerów dedykowanych. Jest to przede wszystki...

czytaj dalej

Serwerami VPS (ang.Virtual Private Server) często określa się usługi świadczone przez dostaw...

czytaj dalej

Cloud computing (ang. "komputer w chmurze") – rodzaj modelu informatycznego, który polega na ś...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego to proces polegający na zainstalowaniu na serwerze odpowiedni...

czytaj dalej

Kradzież danych, cyberprzestępczość, zagrożenie dla biznesu - to trzy najważniejsze hasła...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
vpsprestashop.pl windowsadmin.pl windowsserwer.pl vpswp.pl monitoringsoftware.pl